OM LÆGEHUSET


Vi er en 3 mands kompagniskabspraksis.

Vi hedder  Kent Lyngbye Kramme, Elaine S. Jensen og Line Rugaard Grøsfjeld.

I praksis er ca. 4000 voksne og ca. 1100 børn tilmeldt som gruppe 1 patienter.

Vi har patienter fra hele Faaborg Midtfyns kommune. Vi deler så vidt det er muligt arbejdet ligeligt imellem os.

Personale
Vi er en 3 mands kompagniskabspraksis. Dvs. vi ejer hver en tredjedel af praksis.
Vi har 2 sekretærer og 2 sygeplejersker ansat.
Desuden vil man altid kunne møde en uddannelseslæge, dvs. en færdiguddannet læge, som er ved at videreuddanne sig til speciallæge.