OM LÆGEHUSET

Tidsbestilling vil fremover kun være muligt 4 uger frem, dette gælder også ved telefonisk henvendelse.
 
Vi er en 3 mands kompagniskabspraksis.

Vi hedder  Kent Lyngbye Kramme, Morten Güllich og Elaine S. Jensen.

I praksis er ca. 4000 voksne og ca. 1100 børn tilmeldt som gruppe 1 patienter.

Derudover er vi læger for knap 150 beboere på Ringe Kost- og realskole, for 100 elever på Ringe Fri- og Efterskole, og beboerne på to døgninstitutioner.

Vi har patienter fra hele Faaborg Midtfyns kommune. Vi deler så vidt det er muligt arbejdet ligeligt imellem os.

Personale
Vi er en 3 mands kompagniskabspraksis. Dvs. vi ejer hver en tredjedel af praksis.
Vi har 2 sekretærer og 2 sygeplejersker ansat.
Desuden vil man altid kunne møde en uddannelseslæge, dvs. en færdiguddannet læge, som er ved at videreuddanne sig til speciallæge.